Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Vítejte na stránkách skupiny Jääääär

Štěpán Přenosil

 

Štěpán Přenosil

           

* 17. 10. 1969

učitel hudby v ZUŠ Cvikov, svobodný umělec

dudy, šalmaje, gemshorny, flétny, chalumeaux, zpěv

 

Hobby : Cestování tam, kam zrovna jedu. Sledování počasí za oknem dopravních prostředků a krajiny tamtéž.

Co poslouchám : Nejraději muziku bez použití jakéhokoli přijímače ať už živou nebo vnitřní. Progresivní folklór (Hradišťan, Gjallarhorn, balkánský).

Co čtu : Máloco a když už, pak buď nějakou beletrii s pozadím poznaných dějin. Naposledy mám ve čtenářském deníčku Svaté kacíře a Ságu rodu Morlandů.

Na co se koukám : Na lidi za oknem dívající se na lidi za oknem dívající se na lidi... Na spoustu věcí kolem sebe. Někdy na obrazovku nebo plátno, když se ocitnu s nimi v jedné místnosti.

Co rád jím :  Kromě šišek se strouhankou úplně vše a máloco nerad.

Co rád piju : čaj černý (gruzínský, ruský, indický) a višňový, červené víno a jediné dva druhy slovinské medoviny od výrobců Čebelarsko drustvo Mlinšek Velenje a č.d. Ravne pri Šoštanju (nejedná se o reklamu - pozn. red.).
 

Štěpán Přenosil

* 17. 10. 1969

teacher in The Music School in Cvikov, free artist

backpipes, shawms, gemshorns, recorders, chalumeau, vocal 


Hobbies : Traveling there, where I am just going. Watching the weather behind the windshield and the countryside ibidem.  

What do I listen to : I like listening music without using any receiver at most. Progressive folklore (Hradišťan, Gjallarhorn, from Balkan).  

What do I read : I do not read much. If I am reading, than imaginative literature with historical background. Last I have read "The Holy Misbelievers" and "The Morland Dynasty".

What do I watch : I watch people behind the window, who watch people behind the window, who watch people... I watch a lot of things around me. Somethimes I watch the screen, if I am in the same room with it.  

What do I eat : I eat everything, except the cones with breadcrumb, and there are just a few meals I do not like.  

What do I drink :  Blach tea (Georgian, Russian, Indian) and sour cherry tea, red wine and the only two sorts of Slovene honey brandy from the producers Čebelarsko drustvo Mlinšek Velenje and č. d. Ravne pri Šoštanju (that is no advertisement).  

 

 

Štěpán Přenosil

* 17. 10. 1969

Lehrer an der Musikschule Cvikov, freier Künstler

Dudelsack, Schalmai, Gemshörner, Flöten, Chalumeau, Gesang  


Hobbys : Reisen dorthin, wohin ich gerade fahre. Beobachten des Wetters hinter dem Fenster der Beförderungsmittel und der Landschaft ebenda.

Was höre ich : Am liebsten höre ich Musik, ohne einen Empfänger zu benutzen. Progressive Folklore (Hradišťan, Gjallarhorn, aus dem Balkan).  

Was lese ich : Ich lese selten was. Wenn schon, dann ist das Belletristik mit historischem Hintergrund. Als Letztes hab ich "Die heiligen Ketzer" und "The Morland Dynasty" gelesen.  

Was schaue ich mir an : Ich schaue mir Leute hinter dem Fenster an, die sich Leute hinter dem Fenster anschauen, die sich Leute anschauen...  

Was esse ich : Außer Wecken mit Semmelbrösel esse ich alles und kaum was mag ich nicht.

Was trinke ich : Schwarzen Tee (georgischen, russischen, indischen) und Sauerkirschtee, roten Wein und die einzigen zwei Sorten des slowenischen Honiglikörs von den Herstellern Čebelarsko drustvo Mlinšek Velenje und č. d. Ravne pri Šoštanju (dies ist keine Werbung).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist